odtrucia.info

Detoks narkotykowy Warszawa, Mazowieckie

Detoks narkotykowy jest popularną nazwą detoksykacji – objawowego leczenia symptomów odstawiennych zwanych też abstynencyjnymi. Występują u osób, które przewlekle przyjmowały środki psychoaktywne, narkotyki. Warto pamiętać, że niektóre zespoły abstynencyjne mają bardzo burzliwy przebieg, mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu Pacjenta. Kompleksowa detoksykacja minimalizuje wszelkie zagrożenia! Terapia ta dedykowana jest osobom, u których poprzednie detoksykacje przebiegały w powikłany sposób – np. występowały w ich trakcie zaburzenia świadomości i psychozy.

Na czym dokładnie polega detoks narkotykowy?

Detoksykacja osób uzależnionych od narkotyków skupia się przede wszystkim na zmniejszeniu nieprzyjemnych, groźnych fizycznych oraz psychicznych objawów, które związane są z odstawieniem szkodliwych substancji. Równocześnie podobnie, jak detoks od alkoholu łagodzi poczucie konieczności przyjmowania narkotyków, przymusu ich brania czy głodu narkotykowego.

Najważniejszy etap detoksykacji to podanie Pacjentowi leków objawowych, które umożliwiają mu przetrwanie najtrudniejszego dla organizmu okresu. Każdy typ narkomanii wymaga zastosowania odmiennej procedury leczenia. W przypadku uzależnienia od Heroiny, Kokainy czy THC po odstawieniu tych środków występują odmienne zespoły abstynencji. W trakcie pobytu na naszym oddziale Pacjent jest wielokrotnie konsultowany przez psychologa, specjalistę i lekarzy.

Etapy detoksykacji obejmują więc:

 • Medyczne badanie Pacjenta, zebranie wywiadu, który obejmuje przebieg uzależnienia, innych chorób, urazów czy operacji. Badanie przedmiotowe z kolei dotyczy badania fizykalnego, ocenę stanu somatycznego, narządów wewnętrznych czy układu ruchu.
 • Ustalenie planu terapii. Pacjent dostaje informację o możliwych standardach leczenia, ich czasie trwania czy zaletach. Zawsze dobieramy optymalny sposób terapii, który jest indywidualnie ustalany dla każdej osoby.
 • Stały monitoring, ewentualną zmianę dawek leków. Zapewniamy podopiecznym stałą opiekę lekarską i całodobową opiekę pielęgniarską, która pozwala bezpiecznie i skutecznie przejść przez detoks narkotykowy.
 • Zakończenie detoksu z sukcesem – ponad 90% naszych Pacjentów kończy terapię z sukcesem. Każdy z nich otrzymuje zalecenia dotyczące dalszego leczenia. Pomagamy wybrać placówki, w których powinni kontynuować leczenie.

Ile czasu wymaga detoks narkotykowy?

Czas trwania detoksu narkotykowego zależy od wielu czynników – wieku Pacjenta, stanu jego zdrowia ogólnego, psychicznego, rodzaju czy wielkości dawek przyjmowanych narkotyków. Dodatkowo każdy podopieczny ma wyznaczony inny cel detoksu – jedni chcą szybko odstawić substancje z możliwie minimalnie odczuwalnymi objawami abstynencji, a inni oczekują powrotu do pełni zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego podane okresy detoksykacji to tylko uśredniony czas.

 • Detoksykacja w przypadku uzależnionych od Heroiny zwykle wymaga 7 – 30 dni. Krótki czas leczenia jest możliwy do uzyskania, gdy zdecyduje się włączyć Buprenorphinum. Zastosowanie i redukcja Methadonu wymaga więcej czasu – zwykle ponad 20 dni.
 • Osobom uzależnionym od Tramadolu proponujemy dwa tygodnie pobytu na oddziale.
 • Podopieczni uzależnieni od Kokainy kończą zwykle detoksykację w trakcie tygodnia.
 • Osoby uzależnione od Amfetaminy i Metamfetaminy wymagają z reguły 14 dni na oddziale.
 • Odstawienie THC, jeśli istnieją wskazania do pobytu na oddziale, wymaga 7 dni.

Dlaczego warto wybrać detoks narkotykowy?

Pierwszy etap w walce z nałogiem to właśnie detoksykacja. Dzięki niej można przerwać ciąg narkotykowy, co jest warunkiem do rozpoczęcia właściwej terapii. Po przebyciu detoksykacji Pacjenci zauważają znaczną poprawę samopoczucia, a ich codzienne funkcjonowanie staje się łatwiejsze. Po skutecznej detoksykacji Pacjent może też podjąć terapię na stacjonarnym oddziale leczenia uzależnień.

Detoks narkotykowy daje możliwość odtrucia organizmu. Długotrwałe przyjmowanie substancji odurzających powoduje gromadzenie się w organizmie toksyn, zachwianie gospodarki jonowo-elektrolitowej. Wszystko to ma wpływ na stan fizyczny i psychiczny pacjenta. Detoks jest procesem, w którego trakcie toksyny są samoczynnie wydalane z krwiobiegu, a niedobory płynów, witamin i soli mineralnych uzupełniane przez dożylne podanie odpowiednich preparatów.

Detoks narkotykowy w naszej klinice w Warszawie obejmuje też podanie Pacjentowi środków farmakologicznych. O ich włączeniu decyduje lekarz na podstawie oceny stanu fizycznego i psychicznego uzależnionego. Farmakoterapia obejmuje m.in.:

 • Leki przeciwbólowe,
 • Leki nasenne,
 • Leki przeciwgorączkowe,
 • Leki na skurcze mięśni,
 • Leki uspokajające,
 • Leki obniżające ciśnienie tętnicze.

Jeśli wiesz, że nie jesteś sobie w stanie sam pomóc w walce z uzależnieniem od narkotyków, to skorzystaj z pomocy, jaką oferujemy w Klinice Trzeźwego Człowieka SONO MED.

Scroll to Top