odtrucia.info

detoks alkoholowy mazowieckie

Pomożemy odzyskać prawo jazdy

Prowadzenie jazdy pod wpływem alkoholu jest jedną z najczęstszych  przyczyn utraty prawa jazdy i uprawnień do prowadzenia pojazdów. Często  rodzi to poważne konsekwencje, np. utratę pracy czy znaczące pogorszenie  jakości życia, zwłaszcza na terenach słabo skomunikowanych. 

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość  odzyskania prawa jazdy nawet, gdy prawomocnie orzeczono dożywotni zakaz  prowadzenia pojazdów. Możliwość taką daje kodeks karny wykonawczy, a  dokładnie art. 182a.  Odzyskanie prawa jazdy utraconego przez alkohol  nie jest łatwe, ale jest możliwe! Oferujemy kompleksowe wsparcie  prawne, medyczne i psychologiczne, ułatwiające zgodny z przepisami  powrót za kierownicę. 

Policja podczas kontroli drogowej może przeprowadzić badanie na  obecność alkoholu w organizmie kierowcy. Stężenie 0,2-0,5 promila  stanowi wykroczenie, łączące się z grzywną lub aresztem oraz sądowym  zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Powyżej 0,5 promila to już  przestępstwo, wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego.  W powyższych  sytuacjach policja zatrzymuje prawo jazdy, a następnie w  ciągu 7 dni  przesyła je do sądu lub prokuratury wraz z wnioskiem o jego  odebranie.

O pomoc warto zwrócić się do adwokata, specjalizującego się w tej  tematyce. Czas ma znaczenie – im szybciej kierowcy udzielona zostanie  profesjonalna pomoc prawna, tym lepiej. Należy pamiętać, że sąd ma  między innymi możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Współpracujący z nami adwokaci oferują specjalistyczne doradztwo  prawne, przygotowują niezbędne dokumenty, uczestniczą w przesłuchaniach  oraz reprezentują podejrzanego w sądzie. Wspierają także osoby już  skazane w walce o odzyskanie prawa jazdy i możliwości prowadzenia  pojazdów.

Po upływie połowy zasądzonego zakazu, lub 10 lat w przypadku zakazu  dożywotniego, można ubiegać się o zmianę środka karnego na zakaz  prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, popularnie  zwaną alkolock. Doświadczeni adwokaci przygotują wniosek do sądu oraz  jego argumentację. Profesjonalnie doradzą jakie czynniki mogą być wzięte  przez sąd pod uwagę przy wydawaniu decyzji.

Wystawiamy zaświadczenia o podjęciu leczenia i wykonanych zabiegach wszycia  esperalu. W ramach opieki prawnej zostaną one dołączone do wniosku o  zamianę środka karnego. 

Na czym polega pomoc w odzyskaniu prawa jazdy?

W naszej klinice oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu prawa jazdy, które utracono np. w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W przypadku utraty na rok, po upływie tego czasu przygotowujemy wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu. Jeśli prawo jazdy zostało zabrane na więcej niż rok, to wtedy co najmniej po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów możemy wspólnie wnioskować do sądu o przywrócenie uprawnień. W tym celu składamy wniosek do właściwego starostwa powiatowego. Poza wnioskiem konieczne jest też złożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz dokonania opłaty za zwrot prawa jazdy. W chwili, gdy dana osoba ubiega się o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, wniosek składa się do sądu. To on decyduje czy prowadzenie samochodu nie będzie zagrożeniem. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wtedy można prowadzić pojazd, ale tylko taki, który ma blokadę alkoholową.

Czy odzyskanie prawa jazdy wymaga wykonania badań?

Bez względu na to, czy prawo jazdy zostało zabrane na 3 lata, czy na krótszy czas, zawsze trzeba przejść specjalne badania, aby odzyskać dokument. Badania pozwalają określić sprawność i zdolność do powrotu za kierownicę oraz to, czy kłopot z alkoholem nie jest ryzykiem, że ponownie usiądzie się „za kółko” pod wpływem alkoholu. Wymagane są badania psychologiczne i takie same, jak na początku, gdy stara się o prawo jazdy.

Jeśli w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu utraciłeś swoje prawo jazdy, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w Klinice Trzeźwego Człowieka SONO MED. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwala nam skutecznie ubiegać się o odzyskanie dokumentów.

Scroll to Top