odtrucia.info

Przepicie
esperalu

Reakcja disulfiramowa występuje bardzo szybko, a jej pierwsze objawy można zaobserwować już w ciągu kilku minut od spożycia alkoholu. Należy spodziewać się:

Nudności

Wymiotów

Kołatania serca (tzw. Tachykardia)

Zawrotów głowy

Niedociśnienia

Zaczerwienienia twarzy

Uczucia gorąca
detoks alkoholowy mazowieckie

Powyższe objawy zazwyczaj trwają 30-60 minut, ale w skrajnych wypadkach mogą trwać nawet kilka godzin.

Długoterminową konsekwencją prób przepicia wszywki, połączonych z zatruciem aldehydem octowym, mogą być uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet zgon. Z tego powodu podczas leczenia esperalem należy całkowicie odstawić alkohol.

Wyżej opisywana reakcja występuje praktycznie zawsze przy połączeniu disulfiramu z alkoholem. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest niemal całkowite, a objawy tak dolegliwe, że mało kto próbuje przepić disulfiram. Skąd zatem biorą się opinie, że komuś udaje się pić, pomimo wykonania wszywki?

Istnieje kilka wytłumaczeń tego, co kryje się pod przepiciem esperalu:

Usunięcie leku – to najprostsze wytłumaczenie. Osoby nie chcące leczyć się z alkoholizmu mogą podejmować próby usunięcia tabletek. Obserwowaliśmy już przypadki pacjentów, którzy zgłaszali powikłania po zabiegu. Zazwyczaj okazywało się, że pacjenci lub ich pomocnicy zdejmowali opatrunek i próbowali usunąć tabletki przez ranę pozabiegową. Jest to działanie bardzo niebezpieczne i może skończyć się zakażeniem – w takiej sytuacji wiemy, że lek został usunięty. Jeśli jednak wyjęcie disulfiramu nastąpi bez powikłań, wówczas uzależniony dalej pije twierdząc, że esperal na niego nie działa. To oczywiście nieprawda.

Reakcja obronna organizmu na ciało obce – możliwe jest, że wokół tabletek wytworzy się warstwa ochronna, uniemożliwiająca przenikanie leku do organizmu pacjenta. To naturalna reakcja na ciało obce.

Zbyt mała dawka leku – przyjmuje się, że należy stosować jedną tabletkę disulfiramu na 10 kilogramów masy ciała. Zdarza się jednak, że wszywana jest zbyt mała dawka leku – zwłaszcza w przypadku pacjentów o dużej masie. Wszycie niewielkiej dawki może zakończyć się dużo słabszą reakcją, której dolegliwość będzie mniejsza, niż przyjemność związana z zaspokojeniem nałogu.

Wszycie placebo – zdarza się niestety, że nieuczciwe firmy wszywają lek o niskiej jakości, przeterminowany, a nawet substancję obojętną dla organizmu zamiast disulfiramu. Taka wszywka oczywiście nie będzie działać w spodziewany sposób, zaś alkoholik przekona się o tym już podczas pierwszej próby przepicia disulfiramu.

Jak widać czasem możliwe jest spożywanie alkoholu podczas leczenia disulfiramem. Części tych sytuacji można jednak uniknąć, wybierając na miejsce zabiegu renomowaną placówkę zdrowotną.

Scroll to Top